Trường ĐH Văn hóa Hà Nội thông báo điểm chuẩn NV2, xét tuyển NV3 2011

1. ĐH Văn hóa Hà Nội:

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội (VHH) thông báo điểm trúng tuyển NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 vào trường. Cụ thể như sau:

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

- Điểm trúng tuyển NV2 2011- 2012:

STT Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

1 Khoa học thư viện

602

C

16.5

D1

14.5

2 Thông tin học

603

C

17

D1

15

3 Bảo tàng học

604

C

16.5

D1

14.5

4 Văn hóa học

605

C

18

D1

17

5 Sáng tác văn học

614

C

18.5

D1

16.5

 

- Chỉ tiêu xét tuyển NV3 đối với hệ CĐ chính quy 2011- 2012:

STT Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm xét

tuyển NV3

1 Khoa học thư viện C66 120 Điểm xét tuyển NV3 >= điểm sàn CĐ của Bộ.
2 Việt Nam học C67 140
3 Quản lý văn hóa- chính sách văn hóa C65 140

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/9/2011 đến 17g ngày 10/10/2011.

- Hồ sơ bao gồm: giấy chứng nhận kết quả thi (số 2) có dấu đỏ của trường dự thi + đơn đăng ký xét tuyển NV3 + phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc + lệ phí: 20.000 đ (gửi riêng bằng thư chuyển tiền qua bưu điện)

 

Leave a Reply