Trường ĐH Mở TP HCM thông báo chỉ tiêu NV2

Trường ĐH Mở TP HCM thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 kỳ tuyển sinh 2011 của trường cụ thể như sau:

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

Bậc ĐH Khối Điểm XT NV2
Tin học 101 A, D1 14,0
Xây dựng 102 A 14,0
Công nghệ Sinh học 301 A, B 14,5
Quản trị Kinh doanh 401 A, D1 15,5
Kế toán 404 A, D1 15,5
Kinh tế 402 A, D1 14,5
Tài chính – Ngân hàng 403 A, D1 16,5
Luật kinh tế 406 A, D1 14,5
C 16,0
Đông Nam Á học 501 C, D1 14,5- 13,5
Xã hội học 601 C, D1 14,5 – 13,5
Công tác xã hội 602 C D1 14,5 – 13,5
Tiếng Trung Quốc 704 D1,D4 13,5
Tiếng Nhật 705 D1, D4, D6 13,5
Bậc CĐ
Tin học C65 A, D1 10,5
Công tác xã hội C69 C 11,5
D1 10,5
Tiếng Anh C70 D1 10,5

 

Leave a Reply