Trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP HCM công bố điểm chuẩn 2011- 2012

Sau khi có điểm sàn chính thức từ Bộ GD & ĐT trường ĐH Công nghệ thực phẩm TP HCM đã công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường cụ thể như sau:

Ngành Mã ngành Khối Điểm chuẩn
Tin học 01 A 10,0
Kỹ thuậg điện – điện tử 02 A 10,0
Cơ khí chuyên dụng 03 A 10,0
Công nghệ hóa học (Công nghệ hóa, Hóa phân tích) 04 A 14,0
B 15,0
Công nghệ thực phẩm 05 A 17,0
B 18,0
Công nghệ chế biến thủy sản 06 A 12,0
B 13,0
Kế toán 07 A 17,0
D1 17,0
Công nghệ sinh học 08 A 15,0
B 16,0
Kỹ thuật môi trường 09 A 13,0
B 14,0
Công nghệ cắt may (Công nghệ may, Thiết kế thời trang) 10 A 10,0
D1 10,5
Công nghệ giày 12 A 10,0
B 11,0
Quản trị kinh doanh 13 A 16,0
D1 16,0
Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn du lịch) 14 A 15,0
D1 14,0
Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh 15 A 10,0
Công nghệ hóa nhựa 16 A 10,0
B 11,0

 

Leave a Reply