Trường CĐ Công nghệ và kinh tế Hà Nội xét tuyển NV2

Trường CĐ Công nghệ và kinh tế Hà Nội thông báo điểm xét tuyển NV2 vào các ngành của trường năm học 2011- 2012.

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

- Các ngành đào tạo xét tuyển NV2:

TT NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ NGÀNH XÉT TUYỂN KHỐI THI
1 Công nghệ Thông tin 01 A
2 Kế toán 02 A – D 1
3 Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử 03 A
4 Công nghệ Thực phẩm 04 A – B
5 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 05 A

- Xét tuyển thí sinh đã dự thi các khối A, B, D1 theo đề thi chung hệ Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Điểm xét tuyển :

1 – Điểm thi đại học ,Cao đẳng Khối A & D1 : ( Khối D1 chỉ giành cho ngành kế toán )

Khu vực Ưu tiên ĐiểmKhu vực 3( KV3 ) ĐiểmKhu vực 2( KV2 ) ĐiểmKhu vực 2 Nông thôn ( KV2NT ) ĐiểmKhu vực 1 ( KV1 )
10,0 9,5 9,0 8,5
Ưu tiên 2 (UT2) 9,0 8,5 8,0 7,5
Ưu tiên 1 (UT1) 8,0 7,5 7,0 6,5

2 – Điểm thi đại học ,Cao đẳng Khối B:( Ngành công nghệ thực phẩm ):

Khu vựcƯu tiên ĐiểmKhu vực 3( KV3 ) ĐiểmKhu vực 2( KV2 ) ĐiểmKhu vực 2 Nông thôn( KV2NT ) ĐiểmKhu vực 1( KV1 )
11,0 10,5 10,0 9,5
Ưu tiên 2 (UT2) 10,0 9,5 9,0 8,5
Ưu tiên 1 (UT1) 9,0 8,5 8,0 7,5

Hồ sơ xét tuyển :

+ Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học hoặc Cao đẳng ( có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi )

+ Phong bì có dán tem và ghi sẵn họ tên ,địa chỉ của thí sinh.

 


Leave a Reply