Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012 Mã trường: MHN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 80 2 D510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13 180 3 D420201 Công nghệ sinh […]

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2009-2011: Năm 2009: Các ngành xét tuyển NV2 Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 – 2009 Điểm chuẩn NV2 – 2009 Hệ Đại học         Tin học ứng dụng 101 A 13,5 14,5 Điện tử thông tin 102 A 13,5 15,0 Công […]