Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan lục quân 1) năm 2009-2011

Khu vực miền Bắc Điểm chuẩn Đại học

Điểm chuẩn Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan lục quân 1) năm 2009-2011: Năm 2009: Tên trường/ Ngành đào tạo Khối Điểm chuẩn 2009 Trường Sĩ quan Lục quân I A - Nam miền Bắc 20,5 Năm 2010:    KHỐI THI ĐIỂM CHUẨN - Nam miền Bắc A  15,0 Năm 2011:  Trường Sỹ Quan Lục Quân I […]