Điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2 trường Đại học Nha Trang 2011- 2012

Khu vực phía Trung Điểm chuẩn Đại học

Tiếp những trường đã công bố điểm chuẩn, trường Đại học Nha Trang công bố điểm chuẩn vào trường và công bố về chỉ tiêu NV 2. Nhận điểm chuẩn nhanh nhất qua SMS BẤM ĐÂY Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1: STT Tên ngành nhóm ngành Mã Khối Điểm chuẩn 1 Ngành kĩ thuật khai […]