Mã các Trường thpt tại Cao Bằng 2011

Thông tin tuyển sinh

Diemchuan.org – Dưới đây là cácDanh mục Mã các Trường thpt tại Cao Bằng DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011 SỞ GD-ĐT: 06 CAO BẰNG   Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu  vực 06 002 THPT DTNT Cao Bằng Thị xã Cao Bằng 1 06 003 […]

Mã các Trường thpt tại Đà Nẵng 2011

Thông tin tuyển sinh

Diemchuan.org – Dưới đây là cácDanh mục Mã các Trường thpt tại Đà Nẵng DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011 SỞ GD-ĐT: 04 TP. ĐÀ NẴNG Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực 04 001 THPT Nguyễn Hiền Hoà Cư­ờng Nam, Hải Châu 3 04 002 […]

Mã các Trường thpt tại tp HCM 2011

Thông tin tuyển sinh

Diemchuan.org – Dưới đây là cácDanh mục Mã các Trường thpt tại Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011 SỞ GD-ĐT: 02. TP.HỒ CHÍ MINH   Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực 02 001 THPT Trưng Vương 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1 3 […]

Mã các trường thpt tại Hà nội 2011

Thông tin tuyển sinh

Diemchuan.org – Dưới đây là các Danh mục Mã các Trường thpt tại Hà Nội DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011 SỞ GD-ĐT: 01 HÀ NỘI Mã tỉnh Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực 1A 000 TH PT  Phan Đình Phùng 67B phố Cửa Bắc , Q.Ba Đình […]