Điểm chuẩn NV2 Học viện Ngân hàng năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Điểm chuẩn NV2 Học viện Ngân hàng năm 2009-2011 Năm 2009: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 – 2009 Điểm chuẩn NV2 – 2009 Hệ Đại học         Tài chính – ngân hàng 401 A 22,0 Kế toán 402 A 22,0 Quản trị kinh doanh 403 A 22,0 […]