Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2009-2011: Năm 2009: Các ngành xét tuyển NV2 Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 – 2009 Điểm chuẩn NV2 – 2009 Xã hội học 521 D1 16,0 17,0 Quản lý tư tưởng – văn hóa 530 C 17,0 19,0 Chính trị học 531 C […]