Điểm chuẩn NV2 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2012 Mã trường: TDS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D720305 Y sinh học TDTT 15 30 thí sinh thi vào trường và bị trượt ngành khác 2 D720305 Y sinh học TDTT B […]

Điểm chuẩn NV2 Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Điểm chuẩn NV2 Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2012 Mã trường: YDD STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D720501 Điều dưỡng 16.5 50 Hệ đại học 2 C720501 Điều dưỡng 11 50 Hệ cao đẳng 3 C720502 Hộ sinh 11 Hệ cao đẳng […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Phát thanh Truyền hình I năm 2012 Mã trường: CPT STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1  C3201001  Báo chí  C 11.5 2  C3201001  Báo chí A1 11.5 3  C3201001  Báo chí D1 11.5 4  C5100301  Công nghệ Kỹ thuật điện, điện […]

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2012 Mã trường: MHN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 80 2 D510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13 180 3 D420201 Công […]

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012 Mã trường: MHN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 80 2 D510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13 180 3 D420201 Công nghệ sinh […]