Điểm chuẩn NV2 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM năm 2012 Mã trường: TDS STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D720305 Y sinh học TDTT 15 30 thí sinh thi vào trường và bị trượt ngành khác 2 D720305 Y sinh học TDTT B […]

Điểm chuẩn NV2 Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012
Đại học Điều Dưỡng Nam Định

Điểm chuẩn NV2 Đại học Điều Dưỡng Nam Định năm 2012 Mã trường: YDD STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D720501 Điều dưỡng 16.5 50 Hệ đại học 2 C720501 Điều dưỡng 11 50 Hệ cao đẳng 3 C720502 Hộ sinh 11 Hệ cao […]

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2012 Mã trường: MHN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét plavix uses sildenafil 50mg efeitos colaterais buy clomid sildenafil 20 mg levitra vardenafil superior peptides tadalafil tadalafil online NV2 Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông […]

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2012 Mã trường: MHN STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 D480201 Công nghệ thông tin A,A1 13 80 2 D510302 CN kỹ thuật điện tử, truyền thông A 13 180 3 D420201 Công nghệ sinh […]