Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2012

Khu vực phía Nam Điểm chuẩn Đại học

Điểm chuẩn Đại học Tài chính – Marketing năm 2012 diemchuan.org - Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 của Trường Đại học Tài chính – Marketing như sau: Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1: STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Giao thông Vận tải II năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Giao thông Vận tải II năm 2009-2011 Năm 2009: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV1 – 2009 Điểm chuẩn NV2 – 2009 Thi đề ĐH Thi đề CĐ Xây dựng cầu đường 01 A 10,0 11,0 14,5 Cơ khí chuyên dung (Cơ khí sửa chữa ôtô […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị năm 2009-2011 Năm 2009: STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú 1 9 Sư phạm Âm nhạc N 26 2 8 .Giáo dục tiểu học. D1 16 3 8 Giáo dục tiểu học. C 17.5 4 8 Giáo dục tiểu học […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Lương thực Thực phẩm năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Lương thực Thực phẩm năm 2009-2011 Năm 2009: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV2 – 2009 (Thi đề ĐH và CĐ) Điểm xét NV3 – 2009 (Thi đề ĐH và CĐ) Công nghệ thực phẩm 01 A 10,0 10,0 B 11,0 11,0 Kế toán 02 […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kon Tum năm 2009-2011 Năm 2009: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn NV2 – 2009 Kế toán 01 A, D1, D6 10,0 Quản trị kinh doanh 02 A, D1, D6 10,0 Quản lý đất đai 04 A, D1, D6 10,0 Lâm sinh […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) năm 2009-2011 Năm 2009: – Cơ khí C65 A 10,0 – Điện – điện tử C66 A 10,0 – Công nghệ thông tin C67 A 10,0 – Kế toán C68 A 11,5 – Quản trị kinh doanh C69 A 10,0 – […]

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên năm 2009-2011 Năm 2009: Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn   NV2 – 2009 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 01 A 10,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 02 A 10,0 Quản trị kinh doanh 03 A 10,0 C 11,0 D1 10,0 Kế […]