Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2009-2011 Năm 2009: Trường ĐH Sư phạm (DHS)   102 SP Tin học 16,0 104 SP Kỹ thuật công nghiệp (học tại thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) 13,0 13,0 21 105 SP Công nghệ thiết bị trường học (A) 13,5 13,5 4 SP Công […]