Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2009-2011

Khu vực phía Nam Điểm chuẩn Đại học

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2009-2011: Năm 2009: Hệ Đại học Hệ Cao đẳng *Lấy kết quả tuyển sinh các trường công lập, dân lập, bán công, tư thục: – Khối A, D: 13 điểm – Khối B, C: 14 điểm – Khối H,V (Mỹ thuật): 15 điểm – Khối V (kiến trúc): 17 điểm – Khối T: 13 điểm (Khối […]