Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh – ĐH Thái Nguyên doanh năm 2009-2011

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 các năm trước 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 2009-2011: Năm 2009: Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Kinh tế 401 A 16,0 – Quản trị kinh doanh 402 A 15,5 – Kế toán 403 A 16,5 – Tài chính doanh nghiệp 404 A 15,0 Năm 2010:  ĐH […]