Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Công thương TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn nguyện vọng Điểm chuẩn nguyện vọng 2 Điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Công thương TP.HCM năm 2012 Mã trường: CES STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú 1 C340101 Quản trị kinh doanh A, D1 17 50 Điểm thi CĐ 2 C340101 Quản trị kinh doanh 14 Điểm thi ĐH 3 C340201 Tài chính […]