Mã các Trường thpt tại Hà Giang 2011

Diemchuan.org – Dưới đây là cácDanh mục Mã các Trường thpt tại Hà Giang

DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT, TRƯỜNG NGHỀ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2011

SỞ GD-ĐT: 05 HÀ GIANG

 

Mã tỉnh Mã trường
Tên trường
Địa chỉ Khu

vực

05 012 THPT Chuyên P. Minh Khai, TP Hà Giang 1
05 013 THPT Lê Hồng Phong P.Minh Khai,  TP Hà Giang 1
05 014 THPT Ngọc Hà P. Ngọc Hà, TP Hà Giang 1
05 015 PTDT Nội trú tỉnh P.Minh Khai, TP Hà Giang 1
05 016 THPT Đồng Yên Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang 1
05 017 THPT Mèo Vạc TT. Mèo Vạc,  H.Mèo Vạc 1
05 018 THPT Yên Minh TT. Yên Minh, H.Yên minh 1
05 019 THPT Quản Bạ TT. Tam Sơn, H.Quản Bạ 1
05 020 THPT Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, H.Vị Xuyên 1
05 021 THPT Việt Lâm TT. Việt Lâm, H.Vị Xuyên 1
05 022 THPT Bắc Mê Xã Yên Phú, H.Bắc Mê 1
05 023 THPT Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì 1
05 024 THPT Xin Mần Xã Cốc Pài, H Xín Mần 1
05 025 THPT Việt Vinh TT. Việt Quang, H.Bắc Quang 1
05 026 THPT Đồng Văn Xã Đồng Văn, H.Đồng Văn 1
05 027 THPT Xuân Giang Xã Xuân Giang, H.Quang Bình 1
05 028 THPT Hùng An Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang 1
05 029 THPT Liên Hiệp Xã Liên Hiệp, huyện Bắc quang 1
05 030 Cấp 2-3 Tân Quang xã Tân Quang, huyện Bắc quang 1
05 031 Trung tâm GDTX Tỉnh P. Minh Khai, TX Hà Giang 1
05 032 Trung tâm GDTX Đồng Văn Xã Đồng Văn, huyện Đồng Văn 1
05 033 Trung tâm GDTX Mèo Vạc TT. Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc 1
05 034 Trung tâm GDTX Yên Minh TT. Yên Minh, huyện Yên Minh 1
05 035 Trung tâm GDTX Quản Bạ TT. Tam Sơn, huyện Quản Bạ 1
05 036 Trung tâm GDTX Vị Xuyên TT. Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên 1
05 037 Trung tâm GDTX Bắc Mê TT. Bắc Mê, huyện Bắc Mê 1
05 038 Trung tâm GDTX Hoàng Su Phì TT. Vinh Quang, Hoàng Su Phì 1
05 039 Trung tâm GDTX Xín Mần Xã Cốc Pài, huyện Xín Mần 1
05 040 Trung tâm GDTX Bắc Quang TT. Việt Quang, H. Bắc Quang 1
05 041 THPT Thông Nguyên Xã Thông Nguyên, H Hoàng Su Phì 1
05 042 Trung tâm GDTX Quang Bình Huyện Quang Bình 1
05 043 Cấp 2-3 Phương Tiến Xã Phương Tiến, H Vị Xuyên 1
05 044 THPT Quang Bình Xã Yên Bình-H Quang Bình 1
05 045 Trường PT DTNT cấp 2-3 Yên Minh TT Yên Minh, H. Yên Minh 1
05 046 Trường PT DTNT cấp 2-3 Bắc Quang TT Việt Quang, H. Bắc Quang 1
05 047 THCS và THPT Minh Ngọc Xã Minh Ngọc, H. Bắc Mê 1
05 048 THCS và THPT Linh Hồ Xã Lĩnh Hồ, H. Vị Xuyên 1
05 049 THCS và THPT Nà Chì Xã Nà Chì, H. Xín Mần 1
05 050 Trường TC nghề Tỉnh Hà Giang Tổ 8 Phường Quang Trung, TP Hà Giang 1
05 051 THPT Mậu Duệ Xã Mậu Duệ, H. Yên Ninh, Hà Giang 1
05 052 THPT  Kim Ngọc Xã Kim Ngọc, H. Bắc Quang, Hà Giang 1

Các bạn có thể xem thông tin về điểm thi ĐH của mình tại đây>> http://xemdiemthi.eduvn.info/

Theo Bộ GD&ĐT

 

Leave a Reply