Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của một số ĐH-CĐ 2012

Năm 2012, ĐHKH Tự nhiên (ĐHQG HN) không tăng chỉ tiêu mà giữ ổn định như năm trước, với con số 1.310. ĐHKH XH-NV (ĐHQG HN) cũng chỉ tuyển 1.400 chỉ tiêu.

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012

Ảnh minh họa

ĐH Sư phạm HN tuyển 2.800 và ĐH Bách khoa tuyển 5.200 chỉ tiêu ĐH và 800 chỉ tiêu CĐ. Học viện Quan hệ quốc tế tuyển 450 chỉ tiêu ĐH và 100 chỉ tiêu CĐ. ĐH Kinh doanh và Công nghệ tuyển 5.000 chỉ tiêu, trong đó có 1.000 chỉ tiêu CĐ. ĐH Bưu chính Viễn thông giữ 2.800 chỉ tiêu như năm 2011.

ĐH Ngoại thương dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu ĐH chính quy và 100 chỉ tiêu CĐ. ĐH Hà Nội dự kiến tuyển 1.800 sinh viên hệ chính quy hoặc sẽ giảm bớt.

Học viện Tài chính tuyển 3.050 chỉ tiêu ĐH chính quy. Học viện sẽ giảm đào tạo đối với hệ tại chức chỉ còn 800 và hệ liên thông và bằng 2 tuyển như năm trước với 1.200 chỉ tiêu. ĐH Quốc tế Bắc Hà tuyển 400 chỉ tiêu và ĐH Phương Đông tuyển 2.600 chỉ tiêu.

(theo tiep phong)

Leave a Reply