Điểm chuẩn vào lớp 10 Tuyên Quang

diemchuan.org – Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2012 tại Tuyên Quang

Dưới đây là danh sách các trường THPT tại Tuyên Quang:

Mã trường

Tên trường

Điểm chuẩn 2012

008

PT Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang

009

THPT Chuyên tỉnh

010

THPT Tân Trào

011

THPT Ỷ La

012

THPT Nguyễn Văn Huyên

 013

THPT Sông Lô

015

THPT Thượng Lâm

016

THPT Na Hang

017

THPT Yên Hoa

018

THPT Chiêm Hóa

019

THPT Kim Bình

020

THPT Minh Quang

021

THPT Hà Lang

022

THPT Đầm Hồng

023

THPT Hòa Phú

024

THPT Hàm Yên

025

THPT Phù Lưu

026

THPT Thái Hòa

027

THPT Xuân Huy

028

THPT Trung Sơn

029

THPT Xuân Vân

030

THPT Tháng 10

031

THPT Sơn Dương

032

THPT Kim Xuyên

033

THPT ATK Tân Trào

034

THPT Đông Thọ

035

THPT Kháng Nhật

036

THPT Sơn Nam

Leave a Reply