Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình

diemchuan.org – Điểm chuẩn các trường THPT năm 2012 tại Thái Bình

Mã trường

Tên trường

Điểm chuẩn 2012

002

THPT chuyên

003

THPT Lê Quý Đôn

004

THPT Nguyễn Đức Cảnh

005

THPT Nguyễn Công Trứ

006

THPT Nguyễn Thái Bình

009

THPT Quỳnh Côi

010

THPT Quỳnh Thọ

011

THPT Phụ Dực

012

THPT Nguyễn Huệ

013

THPT Trần Hưng Đạo

017

THPT Hưng Nhân

018

THPT Bắc Duyên Hà

019

THPT Nam Duyên Hà

020

THPT Đông Hưng Hà

021

THPT Trần Thị Dung

024

THPT Tiên Hưng

025

THPT Bắc Đông Quan

026

THPT Nam Đông Quan

027

THPT Mê Linh

028

THPT Đông Quan

029

THPT TT Đông Hưng

032

THPT Nguyễn Trãi

033

THPT Vũ Tiên

034

THPT Lý Bôn

035

THPT Hùng Vương

036

THPT Phạm Quang Thẩm

039

THPT Nguyễn Du

040

THPT Bắc Kiến Xương

041

THPT Chu Văn An

042

THPT Bình Thanh

043

THPT Hồng Đức

046

THPT Tây Tiền Hải

047

THPT Nam Tiền Hải

048

THPT Đông Tiền Hải

049

THPT Hoàng Văn Thái

052

THPT Đông Thụy Anh

053

THPT Tây Thụy Anh

054

THPT Thái Ninh

055

THPT Thái Phúc

056

THPT DL Diêm Điền

Leave a Reply