Điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Thọ

diemchuan.org – Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2012 tại Phú Thọ

Danh sách các trường THPT tại Phú Thọ

Mã trường

Tên trường Điểm chuẩn năm 2012

001

THPT Việt Trì

002

THPT Nguyễn Tất Thành

003

THPT Công nghiệp Việt Trì

004

THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì

005

THPT Chuyên Hùng Vương

006

THPT DL Âu Cơ

007

THPT Lê Quý Đôn

008

THPT DL Vân Phú

009

THPT Herman

011

THPT Hùng Vương

012

THPT Bán công Hùng Vương

013

THPT Thị xã Phú Thọ

014

THPT DTNT tỉnh Phú Thọ

016

THPT Đoan Hùng

017

THPT Bán công Đoan Hùng

018

THPT Chân Mộng

019

THPT Quế Lâm

021

THPT Thanh Ba

022

THPT Bán công Thanh Ba

024

THPT Yển Khê

025

THPT Hạ Hòa

026

THPT Vĩnh Chân

027

THPT Xuân Áng

029

THPT Cẩm Khê

030

THPT Bán công Cẩm Khê

031

THPT Hiền Đa

032

THPT Phương Xá

034

THPT Yên Lập

035

THPT Lương Sơn

037

THPT Thanh Sơn

038

THPT Bán công Thanh Sơn

039

THPT Minh Đài

040

THPT Hương Cần

041

THPT Thạch Kiệt

043

THPT Phù Ninh

044

THPT Bán công Phù Ninh

045

THPT Tử Đà

046

THPT  Phan Đăng Lưu

047

THPT Trung Giáp

049

THPT Long Châu Sa

050

THPT Lâm Thao

051

THPT Phong Châu

052

THPT Bán công Phong Châu

054

THPT Tam Nông

055

THPT Bán công Tam Nông

056

THPT Mỹ Văn

058

THPT Thanh Thủy

059

THPT Trung Nghĩa

061

THPT Kỹ thuật Việt Trì

065

THPT Văn Miếu

066

THPT Vũ Thê Lang

068

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

069

THPT Minh Hòa

070

THPT Tản Đà

072

THPT Hưng Hóa

073

THPT Trường Thịnh

074

THPT Nguyễn Huệ

Leave a Reply