Điểm chuẩn vào lớp 10 Lào Cai

diemchuan.org – Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2012 tại Lào Cai

Dưới đây là điểm chuẩn của các trường THPT tại Lào Cai:

Mã trường

Tên trường

Điểm chuẩn

 

 

2011

2012

010

THPT Chuyên tỉnh Lào Cai

011

THPT số 1 Tp Lào Cai

15,00

012

THPT số 2 Tp Lào Cai

013

THPT số 3 Tp Lào Cai

014

THPT số 4 Tp Lào Cai

015

THPT DTNT Tỉnh

017

THPT số 1 Si Mai Cai

018

THPT số 1 Bát Xát

019

THPT số 1 Bảo Thắng

020

THPT số 1 Bảo Thắng

021

THPT số 1 Bảo Thắng

022

THPT số 2 Sa Pa

023

THPT số 1 Văn Bàn

024

THPT số 2 Văn Bàn

025

THPT số 1 Bảo Yên

026

THPT số 2 Bảo Yên

027

THPT số 1 Bắc Hà

028

THPT số 1 Mường Khương

029

THPT số 2 Mường Khương

030

THPT số 3 Bảo Yên

031

THPT số 2 Bắc Hà

032

THPT số 2 Sa Pa

033

THPT số 3 Văn Bàn

034

THPT số 2 Si ma cai

035

THPT số 2 Bát Xát

036

THPT số 4 Văn Bàn

037

PTDT nội trú THCS và THPT H.Bắc Hà

Leave a Reply