Điểm chuẩn vào lớp 10 Cà Mau

diemchuan.org – Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Cà Mau năm 2012

Mã trường

Tên trường Điểm chuẩn 2012

002

THPT Hồ Thị Kỷ

003

THPT Tắc Vân

004

THPT Thới Bình

005

THPT Lê Công Nhân

006

THPT U Minh

007

THPT Trần Văn Thời

008

THPT Huỳnh Phi Hùng

009

THPT Đầm Dơi

010

THPT Thái Thanh Hòa

011

THPT Cái Nước

012

THPT Nguyễn Mai

013

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

014

THPT Phan Ngọc Hiền

015

THPT Cà Mau

016

THPT chuyên Phan Ngọc Hiền

018

THPT Khánh Hưng

019

PT DTNT

020

THPT Nguyễn Việt Khái

021

THPT Sông Đốc

028

THPT Nguyễn Văn Nguyễn

029

THPT Phú Hưng

030

PT Hermann Gmeiner

031

THPT Khánh Lâm

034

THPT Tân Đức

035

THPT Viên An

036

THPT Phú Tân

037

THPT Chu Văn An

038

THPT Ngọc Hiển

039

THPT Võ Thị Hồng

040

THPT Khánh An

Leave a Reply