Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2009-2011

Điểm chuẩn Trường Sĩ quan Đặc công năm 2009-2011:

truong-si-quan-dac-dong

Trường Sĩ quan Đặc công

Năm 2009:

Trường Sĩ quan Đặc công

A

 

- Miền Bắc

17.5

- Miền Nam

14.5

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

- Miền Bắc

A

19,5

- Miền Nam

A

15,0

Năm 2011: 

Ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn
Đào tạo đại học cho quân đội:
- Thi phía Bắc A 19,5
- Thi phía Nam A 15,0

Trường Sĩ quan Đặc công

Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: 04.33840625 – 069506145

Leave a Reply