Điểm chuẩn trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng 2011- 2012

Tiếp nối các trường, trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng (mã trường DDQ) đã công bố điểm chuẩn chính thức vào trường cụ thể như sau:

II ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) A, D1-4
+ Điểm trúng tuyển vào trường AD 17.016.5
+ Điểm trúng tuyển vào ngành:
1 Kế toán 401 AD 19.018.5
2 Quản trị kinh doanh tổng quát 402 AD 17.517.0
3 Quản trị Kinh doanh du lịch và DV 403 AD 17.016.5
4 Quản trị Kinh doanh thương mại 404 AD 17.016.5
5 Ngoại thương 405 AD 18.017.5
6 Marketing 406 AD 17.016.5
7 Kinh tế phát triển 407 AD 17.016.5
8 Kinh tế lao động 408 AD 17.016.5
9 Kinh tế và quản lý công 409 AD 17.016.5
10 Kinh tế chính trị 410 Không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển.
11 Thống kê – Tin học 411
12 Ngân hàng 412 AD 18.518.0
13 Tin học quản lý 414 AD 17.016.5
14 Tài chính doanh nghiệp 415 AD 19.519.0
15 Quản trị tài chính 416 AD 18.017.5
16 Quản trị nhân lực 417 AD 17.016.5
17 Kiểm toán 418 AD 21.020.5
18 Luật học 501 AD 17.016.5
19 Luật kinh tế 502 AD 17.016.5

Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng (Mã trường DDF) các ngành cụ thể như sau:

1 Sư phạm tiếng Anh 701 D1 21.0
2 Sư phạm tiếng Pháp 703 D1,3 16.0
3 Sư phạm tiếng Trung 704 D1,4 17.0
4 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học 705 D1 18.5
5 Ngôn ngữ Anh 751 D1 18.5
6 Ngôn ngữ tiếng Nga 752 D1,2 15.5
7 Ngôn ngữ Pháp Pháp 753 D1,3 15.5
8 Ngôn ngữ tiếng Trung 754 D1,4 17.0
9 Ngôn ngữ tiếng Nhật 755 D1 17.5
10 Ngôn ngữ Hàn Quốc 756 D1 17.5
11 Ngôn ngữ Thái Lan 757 D1 15.5
12 Quốc tế học 758 D1 17.0
13 Ngôn ngữ Anh thương mại 759 D1 20.5
14 Ngôn ngữ Pháp du lịch 763 D1,3 16.0
15 Ngôn ngữ Trung thương mại 764 D1,4 18.5

Những thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (Có hướng dẫn trong giấy báo nhập học). Hai ngành Kinh tế chính trị và Thống kê tin học của trường Kinh tế Đà Nẵng sẽ không mở lớp do không có thí sinh trúng tuyển.

 

Leave a Reply