Điểm chuẩn trường Đại học Tài chính Marketing 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

Đại học Tài chính – Marketing mã trường DMS đã công bố điểm chuẩn chính thức của trường năm 2013

Ngành lấy điểm cao nhất là Quản trị khách sạn với 20,5 điểm

diem-chuan-dh-tai-chinh-marketing

 

Mã trường: DMS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A 18.5
2 D340107 Quản trị khách sạn A 20.5
3 D340116 Bất động sản A 16.5
4 D340120 Kinh doanh quốc tế A 20
5 D340115 Marketing A 19
6 D340201 Tài chính–Ngân hàng A 17
7 D340301 Kế toán A 17
8 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A 16.5
9 D340103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành A 17
10 D340109 Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống A 16.5
11 D340101 Quản trị kinh doanh A1 18
12 D340107 Quản trị khách sạn A1 19
13 D340116 Bất động sản A1 16.5
14 D340120 Kinh doanh quốc tế A1 19
15 D340115 Marketing A1 19
16 D340201 Tài chính–Ngân hàng A1 17
17 D340301 Kế toán A1 17
18 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A1 16.5
19 D340103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành A1 17
20 D340109 Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống A1 16.5
21 D340101 Quản trị kinh doanh D1 18
22 D340107 Quản trị khách sạn D1 18.5
23 D340116 Bất động sản D1 16.5
24 D340120 Kinh doanh quốc tế D1 19
25 D340115 Marketing D1 18
26 D340201 Tài chính–Ngân hàng D1 17
27 D340301 Kế toán D1 17
28 D340405 Hệ thống thông tin quản lý D1 16.5
29 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 17
30 D340103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành D1 17
31 D340109 Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống D1 16.5

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đâ
y

Leave a Reply