Điểm chuẩn trường CĐ Giao thông vận tải TP HCM

Trường CĐ Giao thông vận tải TP HCM công bố điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

Ngành: Công nghệ kỹ thuật ôtô

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV 2NT KV 1 CỘNG
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 15.0 14.5 14.0 13.5
Số người đạt điểm TT 56 38 62 93 249
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 14.0 13.5 13.0 12.5
Số người đạt điểm TT 1 3 4
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 13.0 12.5 12.0 11.5
Số người đạt điểm TT 3 3
TỔNG SỐ NGƯỜI ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 57 38 65 96 256

Ngành: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV 2NT KV 1
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 16.5 16.0 15.5 15.0
Số người đạt điểm TT 70 60 108 158
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 15.5 15.0 14.5 14.0
Số người đạt điểm TT 2 4
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 14.5 14.0 13.5 13.0
Số người đạt điểm TT 1 1 1 5

Ngành: Kế toán

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV 2NT KV 1
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 14.0 13.5 13.0 12.5
Số người đạt điểm TT 59 30 60 69
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 13.0 12.5 12.0 11.5
Số người đạt điểm TT 3 2
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 12.0 11.5 11.0 10.5
Số người đạt điểm TT 1 2 4

Ngành: Quản trị kinh doanh

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV 2NT KV1
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 14.0 13.5 13.0 12.5
Số người đạt điểm TT 77 45 41 75
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 13.0 12.5 12.0 11.5
Số người đạt điểm TT 2
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 12.0 11.5 11.0 10.5
Số người đạt điểm TT 1 2 4

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV2NT KV 1
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 12.5 12.0 11.5 11.0
Số người đạt điểm TT 35 31 71 97
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 11.5 11.0 10.5 10.0
Số người đạt điểm TT 1 1
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 10.5 10.0 9.5 9.0
Số người đạt điểm TT 1 2

Ngành: Tin học ứng dụng

ƯU TIÊN KV 3 KV 2 KV 2NT KV 1
Học sinh Phổ thông Điểm trúng tuyển 10.0 9.5 9.0 8.5
Số người đạt điểm TT 18 10 23 40
Nhóm 2 Điểm trúng tuyển 9.0 8.5 8.0 7.5
Số người đạt điểm TT 2
Nhóm 1 Điểm trúng tuyển 8.0 7.5 7.0 6.5
Số người đạt điểm TT 4

 

 

Leave a Reply