Điểm chuẩn NV3 Đại học Y Dược – ĐH Huế năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV3 Đại học Y Dược – ĐH Huế năm 2009-2011

diemchuan.org

Năm 2009:

Trường ĐH Y dược (DHY)

 

305

Cử nhân Kỹ thuật Y học (B)

 

20,5

26

306

Cử nhân Y tế công cộng (B)

 

16,0

39

307

Bác sĩ Y học dự phòng (B)

 

19,0

25

308

Bác sĩ Y học cổ truyền (B)

 

19,5

19

Năm 2010:

ĐH Y DƯỢC

DTY

 

 

 

 

- Cao đẳng Y tế học đường

C61

B

11,0

- Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm

C62

B

12,0

Năm 2011: 

Các ngành xét tuyển NV3

Điểm xét NV3

Chỉ tiêu NV3

306

 Y tế công cộng

B

18.0

28

307

Y học dự phòng

B

18.0

53

Leave a Reply