Điểm chuẩn NV2 Học viện Ngân hàng năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Học viện Ngân hàng năm 2009-2011

Thi Đại học Cao đẳng năm 2012

Ảnh minh họa

Năm 2009:

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV1 – 2009

Điểm chuẩn
NV2 – 2009

Hệ Đại học        
Tài chính – ngân hàng

401

A

22,0

Kế toán

402

A

22,0

Quản trị kinh doanh

403

A

22,0

Hệ thống thông tin quản lý

404

A

22,0

Tiếng Anh (không nhân hệ số)

751

D1

20,0

20,5

Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

Cơ sở tại Hà Nội:

 

- Tài chính ngân hàng

C65

A

16,0

18,0

- Kế toán

C66

A

16,0

18,0

Cơ sở tại Phú Yên:

 

- Tài chính ngân hàng

C65

A

12,0

16,0

Năm 2010:

Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 2 Cao đẳng như sau:

Đối với thí sinh học tại Cơ sở đào tọa Sơn Tây:

Điểm chuẩn NV2: 17 điểm (HSPT, KV3). Mỗi khu vực ưu tiên lùi 05 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên lùi 1.0 điểm, theo qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2010.

Đối với thí sinh học tại Phân viện Phú Yên:

Điểm chuẩn NV2: 10 điểm (HSPT, KV3). Mỗi khu vực ưu tiên lùi 05 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên lùi 1.0 điểm, theo qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2010.

Năm 2011:

Chỉ tiêu xét tuyển:  85  (Học tại cơ sở đào tạo Sơn Tây – Hà Nội)

Mức điểm xét tuyển: 13,0 điểm (không có môn nào điểm 0)

Leave a Reply