Điểm chuẩn NV2 Đại học Y dược TP.HCM năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Y dược TP.HCM năm 2012

Đại học Y dược TP.HCM

Đại học Y dược TP.HCM

Mã trường: YDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 . Bác sĩ đa khoa B 25.5 37

Leave a Reply