Điểm chuẩn NV2 Đại Học Y dược – ĐH Thái Nguyên năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại Học Y dược – ĐH Thái Nguyên năm 2012

Đại Học Y dược - ĐH Thái Nguyên

Đại Học Y dược – ĐH Thái Nguyên

Mã trường: DTY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C720332 Xét nghiệm y học: Kĩ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm B 11 21 Hệ cao đẳng
2 C720334 Y tế học đường B 11 44 Hệ cao đẳng

Leave a Reply