Điểm chuẩn NV2 Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2012

Đại học Xây dựng Hà Nội

Đại học Xây dựng Hà Nội

Mã trường: XDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Công nghệ thông tin A1 18 50

Leave a Reply