Điểm chuẩn NV2 Đại học Thương mại năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Thương mại năm 2012

Đại học Thương mại

Đại học Thương mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 0 227
2 D340201 Tài chính ngân hàng 0 104
3 D340404 Quản trị nhân lực 0 109
4 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 0 169
5 D380107 Luật kinh tế 0 135
6 D340120 Kinh doanh quốc tế 0 130

Leave a Reply