Điểm chuẩn NV2 Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2009-2011

thi dh cd 2012

Năm 2009:

Các ngành xét tuyển NV2

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV2 – 2009

Ghi chú

Hệ Đại học        
Kỹ thuật cơ khí

101

A

15,0

Tuyển thí sinh thi ĐH năm 2009 trong cả nước.
Kỹ thuật điện

102

A

15,0

Tin học

104

A

15,0

Xã hội học

C

16,0

B

14,0

Chỉ tuyển thí sinh có NV1 vào ĐH Nông nghiệp Hà Nội.
Hệ Cao đẳng

 

 

 

 
Dịch vụ thú y

A

10,0

Nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội.

B

11,0

Quản lý đất đai

A

10,0

B

11,0

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A

10,0

B

11,0

Năm 2010:

I/ Bậc Đại học:

STT

Ngành tuyển

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

1

Kỹ thuật Cơ khí

A

Khối A: 13,5 điểm

Khối B:  15,0 điểm

Khối C:  15,0 điểm

2

Kỹ thuật Điện

A

3

Tin học

A

4

Sư phạm kỹ thuật

A hoặc B

5

Chăn nuôi

A hoặc B

6

Nuôi trồng thuỷ sản

A hoặc B

7

Khoa học đất

A hoặc B

8

Nông hoá thổ nhưỡng

A hoặc B

9

Xã hội học

C

II/ Bậc Cao đẳng:

STT

Ngành tuyển

Khối thi

Điểm TT NV2

Nguồn tuyển

1

Dịch vụ thú y

A, B

Khối A:10,0 điểm

Khối B: 11,0 điểm

Nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2

Quản lý đất đai

A, B

3

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

A, B

4

Khoa học cây trồng

A, B

Năm 2011:

ĐiỂm trúng tuyển NV2 Bậc đại học đối với HSPT khu vực 3:

STT

Ngành học

Khối thi ĐH

Điểm trúng tuyển NV2

1

Kỹ thuật Cơ khí

A

Khối A : 13,5

2

Kỹ thuật Điện

A

3

Tin học

A

4

Sư phạm kỹ thuật

A, B

Khối A: 14,5; khối B: 18,0

5

Xã hội học

A, C, D1

Khối A, D1:13,0; khối C:14,5

Điểm trúng tuyển NV2 Bậc cao đẳng đối với HSPT khu vực 3:

STT

Ngành học

Khối thi ĐH

Điểm trúng tuyển

Đối tượng tuyển

1

Dịch vụ thú y

A, B

Khối A: 11,5

Khối B:  13,0

Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học Năm 2011

2

Quản lý đất đai

A, B

Khối A: 12,0

Khối B: 13,5

3

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A, B

4

Khoa học cây trồng

A, B

Khối A: 10,5

Khối B:  12,0

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: (04) 62617520; website: www.hua.edu.vn

Leave a Reply