Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh – ĐH Thái Nguyên doanh năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh 2009-2011:

diem chuan nguyen vong 2

Năm 2009:

Trường ĐH Kinh tế & Quản trị kinh doanh
- Kinh tế

401

A

16,0

- Quản trị kinh doanh

402

A

15,5

- Kế toán

403

A

16,5

- Tài chính doanh nghiệp

404

A

15,0

Năm 2010: 

ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

DTE

 

 

- Tài chính doanh nghiệp

404

A

16,0

Năm 2011: 

Ngành học

 
ngành

Khối thi

 

Điểm chuẩn NV2

Kinh tế

401

A/D1

15/14,5

Quản trị kinh doanh

402

A/D1

14/14

Kế toán

403

A/D1

16/15,5

Leave a Reply