Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM) năm 2012

Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TP.HCM)

Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A, A1 22 70
2 D380107 Luật Tài chính – Ngân hàng A, A 22 20
3 D380107 Luật Tài chính – Ngân hàng D1 22
4 D380101 Luật A, A1 22 50
5 D380101 Luật D1 22

Leave a Reply