Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2012

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2012

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2012

Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Toàn khối A, A1, V 13 2000
2 Toàn khối C 14.5
3 Toàn khối D1 13.5

Leave a Reply