Điểm chuẩn NV2 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) năm 2009-2011:

Thí sinh thi Đại học - Cao đẳng

Năm 2009:

Các ngành xét tuyển NV2

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV1 -2009

Điểm chuẩn
NV2 -2009

Toán học

101

A

17,0

21,5

Toán – cơ

102

A

17,0

18,0

Toán – tin ứng dụng

103

A

17,0

21,5

Khoa học vật liệu

107

A

17,0

17,0

Công nghệ hạt nhân

108

A

17,0

18,0

Khí tượng – thủy văn – hải dương

110

A

17,0

17,0

Công nghệ biển

112

A

17,0

17,0

Địa lý

204

A

17,0

17,0

B

20,0

Địa chất

206

A

17,0

17,0

Địa kỹ thuật – địa môi trường

208

A

17,0

17,0

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

209

A

17,0

17,5

Sư phạm vật lý

113

A

22,5

Năm 2010:

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

Toán học

101

A

18,5

Toán-Cơ

102

A

17,0

Toán-Tin ứng dụng

103

A

20,0

Khoa học vật liệu

107

A

17,0

Khí tượng-Thủy văn-Hải dương

110

A

17,0

Công nghệ biển

112

A

17,0

Địa lý

204

A

17,0

Địa chính

205

A

17,0

Địa chất

206

A

17,0

Địa kỹ thuật-địa môi trường

208

A

17,0

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

209

A

17,0

Sinh học

301

A

17,0

Khoa học đất

203

A

17,0

Năm 2011:

STT

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

1

Toán học

101

A

18,00

2

Toán-Tin ứng dụng

103

A

18,00

3

Vật lý

106

A

17,00

4

Khoa học vật liệu

107

A

17,00

5

Công nghệ hạt nhân

108

A

17,00

6

Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học

110

A

16,00

7

Địa lý

204

A

16,00

8

Địa chính

205

A

19,50

9

Địa chất

206

A

16,00

10

Địa kỹ thuật-địa môi trường

208

A

17,50

11

Quản lý tài nguyên thiên nhiên

209

A

19,00

12

Sư phạm Vật lý

113

A

19,00

13

Sư phạm Sinh học

304

A

17,50

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)

334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
ĐT: (04) 38585279; (04) 38583795; (04) 35578117
Website: http://www.hus.edu.vn

Leave a Reply