Điểm chuẩn NV2 Đại học Hoa Sen năm 2009-2011

Điểm chuẩn NV2 Đại học Hoa Sen năm 2009-2011:

thi dai hoc cao dang nam 2012

Năm 2009:

Ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn NV2

Xét tuyển NV3

Điểm sàn

Chỉ tiêu

Hệ Đại học          
Công nghệ Thông tin

101

A, D1,3

14

Mạng máy tính

102

A,D1,3

13

Toán ứng dụng (Toán hệ số 2)

103

A

18

18.0

60

Quản trị kinh doanh

401

A,D1,3

18

Quản trị nhân lực

402

A,D1,3

14.5

Marketing

403

A,D1,3

15

Kế toán

404

A,D1,3

16

Tài chính – Ngân hàng

406

A,D1,3

18

Thiết kế thời trang (NK Hệ số 2)

701

H

17

17.0

60

Hệ Cao đẳng

 

 

 

 

 

Công nghệ Thông tin

C65

A,D1,3

11

Quản trị kinh doanh

C67

A,D1,3

12

Quản trị văn phòng

C68

A,D1,3

10

C

11

Ngoại thương

C69

A,D1,3

12

Kế toán

C70

A,D1,3

11

Quản trị du lịch và khách sạn – nhà hàng

C71

A, D1,3

12.5

Anh văn thương mại (hệ số 2)

C72

D1

16

Năm 201o:

Các ngành đào tạo

Khối

Điểm chuẩn NV2

Hệ Đại học

 

 

Công nghệ thông tin

A, D1,3

13

Mạng máy tính

A, D1,3

13

Toán ứng dụng (môn toán hệ số 2)

A, D1,3

18

Quản trị kinh doanh

A,D1,3

17

Quản trị nhân lực

A,D1,3

16

Quản lý công nghệ môi trường

A, B

A: 13

B: 14

Marketing

A,D1,3

16

Kế toán

A,D1,3

17

Thiết kế thời trang (môn hội họa hệ số 2)

H

20

Hệ Cao đẳng

 

 

Công nghệ thông tin

A,D1,3

10

Mạng máy tính

A,D1,3

10

Quản trị kinh doanh

A,D1,3

13

Quản trị văn phòng

A,C, D1,3

A,D: 10,5

C: 11,5

Ngoại thương

A,D1,3

12

Kế toán

A,D1,3

12

Quản trị du lịch và khách sạn - nhà hàng

A, D1,3

12,5

Anh văn thương mại (Anh văn hệ số 2)

D1

16

Năm 2011:

Điểm chuẩn NV2 (HSPT, KV3):

Bậc Đại học: Khối C: 14 điểm, Khối D1: 13 điểm

Bậc Cao đẳng: Khối C: 11 điểm, Khối D1: 10 điểm

Leave a Reply