Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Y tế Hà Nam năm 2012

Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Y tế Hà Nam năm 2012

Cao đẳng Y tế Hà Nam

Cao đẳng Y tế Hà Nam

Mã trường: CYH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Cao đẳng điều dưỡng B 11 330

Leave a Reply