Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Lương thực Thực phẩm năm 2009-2011

Diemchuan.org - Điểm chuẩn NV2 Cao đẳng Lương thực Thực phẩm năm 2009-2011

diemchuan.org

Năm 2009:

Các ngành đào tạo


ngành

Khối

Điểm chuẩn NV2 – 2009
(Thi đề ĐH và CĐ)

Điểm xét NV3 – 2009
(Thi đề ĐH và CĐ)

Công nghệ thực phẩm 01

A

10,0

10,0

B

11,0

11,0

Kế toán 02

A

10,0

10,0

D1

10,0

10,0

Quản trị kinh doanh 03

A

10,0

10,0

D1

10,0

10,0

Công nghệ sinh học 04

A

10,0

10,0

B

11,0

11,0

Tin học ứng dụng 05

A

10,0

D1

10,0

Quản trị marketing 03

A

10,0

10,0

D1

10,0

10,0

Năm 2010:

Ngành

Khối

Điểm từ kết quả thi Đại học

Điểm từ kết quả thi Cao đẳng

Ngành Kế toán

A

10

13

D1

10

12

Quản Trị kinh doanh

A

10

14,5

D1

10

13,5

Quản trị Marketing

A

10

13

D1

10

 

Công nghệ thực phẩm

A

10

11

B

11

12,5

Công nghệ sinh học

A

10

10

B

11

11

Năm 2011:

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn NV2

(Điểm thi đại học)

Điểm chuẩn NV2

(Điểm thi cao đẳng)

Ngành Công nghệ thực phẩm

A/B

10.0/11.0

11.5/12.5

Kế toán

A/D1

10.0/10.0

14.0/14.0

Quản trị kinh doanh

A/D1

10.0/10.0

14.0/14.0

Công nghệ sinh học

A/B

10.0/11.0

11.5/12.5

Leave a Reply