Điểm chuẩn NV1, xét tuyển NV2 ĐH Tây Nguyên, ĐH Vinh

- Trường ĐH Tây Nguyên vừa công bố điểm chuẩn NV1, điểm sàn và chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3, mỗi đối tượng cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực cách nhau 1 điểm.

Để biết thông tin điểm chuẩn NV2 BẤM ĐÂY

TRƯỜNG ĐH TÂY NGUYÊN Mã ngành Điểm chuẩn NV1
Bậc ĐH
Sư phạm Toán  101 

 

17.0 

 

Sư phạm Lý  102 14 

 

Công nghệ thông tin  103  13 

 

Sư phạm Hoá  104 14.5 

 

Kinh tế Nông nghiệp  A   

401

 

 

 

 

13 

 

Kinh tế Nông nghiệp  D  13 

 

+ Quản trị kinh doanh A 402 

 

 

 

13.5 

 

+ Quản trị kinh doanh thương mại A
+ Quản trị kinh doanh D 14 

 

+ Quản trị kinh doanh thương mại D
Kế toán A  

403

 

 

 

 

15 

 

Kế toán D 14 

 

Quản lý  đất đai  404 

 

13.5 

 

Công nghệ sau thu hoạch A 405 13 

 

Công nghệ sau thu hoạch B 14
Tài chính ngân hàng A 406 17
Tài chính ngân hàng D 16
Công nghệ  kỹ thuật điện tử 501 13
Công nghệ môi trường 502 13
Sư phạm Tiểu học A 901 15
Sư phạm Tiểu học C 17
Sư phạm Sinh học
301 15
Bảo vệ thực vật 302 14
Khoa học cây trồng 303 14
Chăn nuôi 304 14
Thú y 305 14
Lâm sinh 306 14
Y đa khoa 307 23.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 308 17
Điều dưỡng 309 18.5
Sinh học 310 14
Sư phạm Ngữ Văn 601 14.5
Giáo dục Chính trị 604 14
Văn học 606 14
Triết học C 608 

 

14
Triết học D 13
Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai C 902 14
Sư phạm Tiểu học -Tiếng Jrai D 13
Sư phạm Tiếng Anh 701 15
Ngôn ngữ Anh 702 13
Giáo dục mầm non
903 20
Giáo dục Thể chất 605 19.5
Bậc CĐ
Quản lý  đất đai C65 10
Quản lý tài nguyên và môi trường C66 11
Chăn nuôi C67 11
Lâm sinh C68 11
Khoa học cây trồng C69 11

Trường thông báo xét tuyển NV2 như sau:

Ngành Khối Chỉ tiêu NV2 Điểm sàn NV2
Bậc ĐH
Công nghệ thông tin A 50 13.0
Công nghệ sau thu hoạch A A 20 13,0
Công nghệ sau thu hoạch B B 40 14,0
Công nghệ Kỹ thuật điện tử A 50 13,0
Công nghệ Môi trường A 40 13.0
Bảo vệ thực vật B 40 14,0
Khoa học cây trồng  (Trồng trọt) B 30 14,0
Chăn nuôi B 60 14,0
Thú y B 30 14,0
Lâm sinh B 30 14,0
Sinh học B 50 14.0
Giáo dục chính trị C 40 14.0
Văn học C 60 14.0
Triết học C C 30 14,0
Triết học D D1 30 13,0
Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai C C 20 14,0
Giáo dục Tiểu học -Tiếng Jrai D D1 20 13,0
Ngôn ngữ Anh D1 30 13,0
Bậc CĐ
Quản lý đất đai A 30 10,0
Quản lý tài nguyên và môi trường B 30 11,0
Chăn nuôi B 60 11,0
Lâm sinh B 60 11,0
Khoa học cây trồng (Trồng trọt) B 60 11,0

Sau khi công bố điểm chuẩn NV2, Trường ĐH Vinh vừa công bố điểm sàn, chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào trường.

TRƯỜNG ĐH VINH Mã ngành Khối Điểm sàn NV2 Chỉ tiêu NV2
Sư phạm Toán học 100 A 16 25
Sư phạm Tin học 101 A 15 55
Sư phạm Vật lý 102 A 15 42
Sư phạm Hoá học 201 A 15 21
Sư phạm Sinh học 301 B 15 14
Giáo dục thể chất 903 T 23 0
Giáo dục Quốc phòng – An ninh 504 A 15 50
B 15
C 15
Giáo dục Chính trị 501 C 15 42
Sư phạm Ngữ văn 601 C 17 0
Sư phạm Lịch sử 602 C 16.5 0
Sư phạm Địa lý 603 C 15 26
Sư phạm tiếng Anh 701 D1 20 25
Giáo dục Tiểu học 901 M 15 0
Giáo dục Mầm non 902 M 15 0
Quản lý Giáo dục 608 A 14 95
C 14
D1 17.5
Ngôn ngữ Anh 751 D1 18 65
Công tác xã hội 607 C 14 74
Du lịch 606 C 14 63
Lịch sử 605 C 14 85
Văn học 604 C 14 80
Luật 503 A 14 64
C 16 82
Quản lý Tài nguyênvà Môi trường 307 A 13 80
B 14
Khoa học Môi trường 306 B 14.5 74
Khuyến Nông 305 A 13 70
B 14
Nông nghiệp 304 A 13 70
B 14
Nuôi trồng Thuỷ sản 303 A 13 50
B 14
Sinh học 302 B 14 40
Kỹ thuật Điện tử truyền thông 108 A 14 64
Công nghệ Thông tin 107 A 14 82
Kỹ thuật Xây dựng 106 A 15.5 76
Quản lý đất đai 205 A 13 60
B 14
Tài chính ngân hàng 402 A 16 161
Kế toán 401 A 16 123
Quản trị kinh doanh 400 A 15 75
Công nghệ thực phẩm 204 A 13 47
Hoá học 202 A 13 50
Toán ứng dụng 109 A 13 48
Khoa học máy tính 104 A 13 44
Chính trị học 502 C 14 45
Toán học 103 A 13 50
Vật lý học 105 A 13 50

Ghi chú:

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;

- Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm;

- Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2;

- Hồ sơ xét tuyển, lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 25-8-2011 đến 17g ngày 15-9-2011;

- Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Vinh, số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383856394

Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM cũng vừa công bố điểm chuẩn NV2 vào trường.

Mã ngành Ngành Khối Điểm chuẩn
1 Công nghệ thông tin A, D1 11
2 Truyền thông và mạng máy tính A, D1 10
3 Hệ thống thông tin A, D1 10
4 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A 10
5 Công nghệ kỹ thuật điều khiể và tự động hóa A 10
6 QTKD A, D1 10
7 Kế toán A, D1 10
8 Tài chính ngân hàng A, D1 10

 

(Nguồn Tuổi trẻ)

Leave a Reply