Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2012

Học viện Tài chính công bố điểm trúng tuyển vào trường kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2012. Theo đó, điểm sàn trúng tuyển vào trường là 19 điểm.

Học viện Tài chính

Học viện Tài chính

Điểm sàn trúng tuyển vào Học viện Tài chính: 19.0 điểm.

Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Ngành Khối Điểm
Ngành Tài chính – Ngân hàng D340201 A 19.0
Ngành Kế toán D340301 21.0
Ngành Quản trị kinh doanh D340101 19.0
Ngành Hệ thống thông tin quản lý D340405 19.0
Ngành Ngôn ngữ Anh D220201 D1 27.5

(Anh văn nhân hệ số 2)

Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Kế toán đạt từ 19.0 đến 20.5 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý của Học viện.

Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.

Leave a Reply