Điểm chuẩn Học viện Tài Chính 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Học viện Tài chính mã trường AOF đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013. Năm nay điểm chuẩn của trường hạ từ 1 đến 2 điểm so với năm trước, và chính thức lấy nguyện vọng 2.

hv-tai-chinh

Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 19 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 4
2 D340301 Kế toán A,A1 21.5 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3
3 D340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 16.5 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 5
4 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A,A1 16.5 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 6
5 D310101 Kinh tế A,A1 16.5 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 7
6 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 22.5 Điểm chuẩn trúng tuyển NV1 tính cho đối tượng học sinh phổ thông khu vực 8

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply