Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Quân Y năm 2009-2011:

hoc-vien-quan-y

Học viện Quân Y

Năm 2009:

Ngành đào tạo Khối Điểm chuẩn 2009
Hệ quân sự    
 

A

 

Đối với nam

 

 

- Miền Bắc

24,5

- Miền Nam

23,5

Đối với nữ

 

 

- Miền Bắc

24,0

- Miền Nam

24,0

 

B

 

Đối với nam

 

- Miền Bắc

24,0

- Miền Nam

23,0

Đối với nữ

 

- Miền Bắc

26,5

- Miền Nam

24,5

Hệ Dân sự

A, B

24,5

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

Hệ quân sự

A, B

 

Đối với nam

 

- Miền Bắc

21,0/ 21,0

- Miền Nam

19,0/ 19,0

Đối với nữ

 

- Miền Bắc

24,0/ 21,0

- Miền Nam

23,0/ 22,5

Hệ dân sự

A, B

22,0/ 22,0

Năm 2011:

 

Học Viện Quân Y

A

 

*Đối với Nam

 

+Miền Bắc

23,5

+Miền Nam

21,5

*Đối với nữ

 

+Miền Bắc

26,5

+Miền Nam

23,5

 

B

 

*Đối với Nam

 

+Miền Bắc

23,5

+Miền Nam

21,0

*Đối với nữ

 

+Miền Bắc

26,5

+Miền Nam

23,5

Hệ dân sự

 

- Bác sỹ đa khoa

A,B

24,0

- Dược sỹ

A

17,5

Học viện Quân Y

Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 069566204 – 069566209

Leave a Reply