Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Phòng không – Không quân năm 2009-2011:

hoc-vien-phong-khong-khong-quan

Học viện Phòng không - Không quân

Năm 2009:

Học viện Phòng không – Không quân

Năm 2009 

Đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không

 A

 

- Miền Bắc

15,0

- Miền Nam

13,0

Đào tạo kỹ sư Hàng không

 

 

- Miền Bắc

17,0

- Miền Nam

15,0

Năm 2010:

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

Đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không

A

 

- Miền Bắc

17,5

- Miền Nam

13,0

Đào tạo kỹ sư Hàng không

A

 

- Miền Bắc

17,5

- Miền Nam

13,0

Năm 2011:

 

Học Viện Phòng Không

 

*Đào tạo sỹ quan chỉ huy phòng không

A

 

+Miền Bắc

16,0

+Miền Nam

13,5

*Đào tạo Kỹ sư Hàng không

A

 

+Miền Bắc

17,5

+Miền Nam

13,5

Học viện Phòng không – Không quân

Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 069592907; Fax: 0433614577

Leave a Reply