Điểm chuẩn Học viện Hậu Cần năm 2009-2011

Điểm chuẩn Học viện Hậu Cần năm 2009-2011:

hoc-vien-hau-can

Học viện Hậu Cần

Năm 2009:

Học viện Hậu cần

Năm 2009 

Hệ quân sự

 

-Miền Bắc

19.0

-Miền Nam

15,0

Hệ dân sự

 

- Tài chính- ngân hàng (201)

A

15,0

- Kế toán (301)

A

14,5

Năm 2010: 

 

KHỐI THI

ĐIỂM CHUẨN

Hệ quân sự

A

 

-Miền Bắc

18,5

-Miền Nam

13,0

Hệ dân sự

 

- Tài chính- ngân hàng

A

16,0

- Kế toán

A

15,0

- Kỹ thuật xây dựng

A

14,0

 Năm 2011:


Học Viện Hậu Cần

A

 

+Miền Bắc

19,0

+Miền Nam

13,5

Hệ dân sự

 

Tài chính ngân hàng

A

15,5

Kỹ thuật xây dựng

A

14,0

Tài chính Kế toán

A

15,0

Học viện Hậu cần

Phường Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại: 069.577135

Leave a Reply