Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia (phía Nam) năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia (phía Nam) năm 2012

Học viện Hành chính Quốc gia (phía Nam)

Học viện Hành chính Quốc gia (phía Nam)

Mã trường: HCS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 A 15.5 Đã cộng điểm ưu tiên và khu vực
2 C 17 Đã cộng điểm ưu tiên và khu vực
3 D1 15.5 Đã cộng điểm ưu tiên và khu vực

Leave a Reply