Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2012

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam năm 2012

Học viện Hàng không Việt Nam

Học viện Hàng không Việt Nam

Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D530201 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông A, A1 14 ĐẠI HỌC
2 C530201 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A, A1 11 CAO ĐẲNG
3 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 15 ĐẠI HỌC
4 D520120 Kỹ Thuật Hàng Không (Quản lý hoạt động bay) A, A1, D1 18 ĐẠI HỌC
5 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 11 CAO ĐẲNG

Leave a Reply