Điểm chuẩn Học Viện Hàng Không Việt Nam 2013

Điểm chuẩn đại học 2013

diemchuan.org – Ngày 11/08 trường Học Viện Hàng Không Việt Nam chính thức công bố điểm chuẩn năm 2013.

Ngành lấy điểm cao nhất là Quản lý hoạt động bay với 22 điểm

hoc-vien-hang-khong-viet-nam

Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử  truyền  thông A 12.5 hệ cao đẳng
2 C340101 Quản trị kinh doanh A.A1.D1 13 hệ cao đẳng
3 D520120 Quản lý hoạt động bay A.A1.D1 22
4 D340101 Quản trị kinh doanh A.A1.D1 18.5
5 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông A.A1.D1 16

Để xem điểm chuẩn các trường Đại học cao đẳng sớm nhất các bạn có thể bấm đây

Leave a Reply